Gia hạn phần mềm

Vui lòng chuyển khoản theo thông tin bên dưới


Tên tài khoản: Hoàng Ngọc Tùng
- Ngân hàng: ACB - HCM
Số tài khoản: 10285527
- Ngân hàng: Vietcombank - HCM
Số tài khoản: 007100 1455 105
- Ngân hàng: Sacombank - HCM
Số tài khoản: 0600 7878 9266
- Ngân hàng: Đông Á - HCM
Số tài khoản: 0108 469 512
- Ngân hàng: Citi Bank - HCM (VNĐ)
Số tài khoản: 1000 34 0517
- Ngân hàng: Citi Bank - HCM (USĐ)
Số tài khoản: 1000 34 0525


Tên tài khoản: Cty CP Công Nghệ Ngoài Chiếc Hộp
- Ngân hàng: Vietcombank - HCM
Số tài khoản: 007 1000 73 44 53