Cẩm nang quản lý khách sạn

Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh khách sạn (08h53 - 03/06/2011)

Dành cho khách sạn có người nước ngoài. Tài liệu tiếng anh giao tiếp trong khách sạn cho tiếp tân lẫn người du lịch nước ngoài. Có kèm Video minh hoạ...

Link Download tài liệu thực hành tiếng Anh khách sạn:

- Sách tiếng Anh giao tiếp nghành khách sạn (11,82MB - 201 trang)

Link Video thực hành tiếng Anh giao tiếp:

Part 1
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02
-
English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03
-
English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 04

Part 2
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03

Part 3
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 04
-English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 05
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 06

Part 4
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 01
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 02
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 03
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 04
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 05
- English for Hotel Workers - Tieng Anh cho nhan vien khach san Lesson 06

Tham khảo thêm: