1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm Vĩnh viễn
Dưới 10 phòng 200,000 400,000 133k/tháng 600,000 100k/tháng 990,000 82,500/tháng 1.800,000 75k/tháng 4.950,000 10k/tháng
11-15 phòng 300,000 500,000 166k/tháng 900,000 150k/tháng 1,500,000 125k/tháng 2,700,000 112k/tháng 6,750,000 11k/tháng
16-20 phòng 400,000 600,000 200k/tháng 1,200,000 200k/tháng 1,990,000 165k/tháng 3,840,000 160k/tháng 7,500,000 12k/tháng
21-25 phòng 500,000 700,000 165k/tháng 1,380,000 230k/tháng 2,290,000 189k/tháng 4,440,000 180k/tháng 11,450,000 13k/tháng
26-30 phòng 550,000 850,000 283k/tháng 1,680,000 268k/tháng 2,700,000 289k/tháng 5,300,000 220k/tháng 13,500,000 14k/tháng
31-35 phòng 600,000 990,000 330k/tháng 1,950,000 314k/tháng 3,280,000 271k/tháng 6,330,000 262k/tháng 16,400,000 15k/tháng
36-40 phòng 700,000 1,140,000 380k/tháng 2,280,000 380k/tháng 3,680,000 314k/tháng 7,290,000 303k/tháng 18,400,000 15k/tháng
41-45 phòng 800,000 1,2900,000 430k/tháng 2,5800,000 430k/tháng 4,280,000 355k/tháng 8,250,000 343k/tháng 21,400,000 16k/tháng
46-50 phòng 900,000 1,440,000 480k/tháng 2,850,000 475k/tháng 4,750,000 388k/tháng 9,200,000 379k/tháng 23,750,000 17k/tháng
51-60 phòng 1,100,000 1,650,000 550k/tháng 3,300,000 550k/tháng 5,450,000 451k/tháng 10,550,000 440k/tháng 27,250,000 18k/tháng
61-70 phòng 1,300,000 1,950,000 650k/tháng 3,750,000 620k/tháng 6,450,000 535k/tháng 15,200,000 418k/tháng 32,250,000 19k/tháng
71-80 phòng 1.500,000 2,250,000 750k/tháng 4,300,000 710k/tháng 7,450,000 585k/tháng 14,400,000 600k/tháng 37,250,000 20k/tháng
81-90 phòng 1,700,000 2,250,000 850k/tháng 4,900,000 820k/tháng 8,400,000 655k/tháng 19,800,000 549k/tháng 42,000,000 21k/tháng
91-100 phòng 1,900,000 2,850,000 950k/tháng 5,500,000 910k/tháng 9,450,000 784k/tháng 18,200,000 755k/tháng 47,250,000 22k/tháng
Trên 100 phòng 2,100,000 3,150,000 1,050k/tháng 6,100,000 990k/tháng 10,450,000 875k/tháng 20,160,000 840k/tháng 52,250,000 23k/tháng

Tính năng nâng cao

Tích hợp thẻ từ
Quản lý bảo trì
Quản lý buồng phòng
Kết nối OTA

meet the team

Professional staff

Hoàng Tuấn
Customer Support

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm

Amelinda
Support (English only)

Hỗ trợ khách hàng giao tiếp bằng tiếng Anh

HOÀNG ANH
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới

DIỆU MY
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới