Phần lớn các rắc rồi trong hoạt động quản lý khách sạn bắt nguồn từ tiếp tân nhưng nguyên nhân chính đến từ phía chủ/quản lý khách sạn. Đó là qui trình quản lý chưa chuyên nghiêp, cũng như thiếu các qui định định rõ ràng mang tính ràng buột đối với tiếp tân

  • Các qui tắt cơ bản của qui chế tiếp tân:

– Đừng quá dài dòng và không thực tế, bạn chỉ đưa ra những qui định mang tính bắt buột, rõ ràng và thực hiện một cách nghiêm túc.

– Thực hiện một cách quyết đoán: một khi đã qui định hãy chắc chắn một điều nó phải thực hiện một cách nghiêm túc và không có ngoại lệ cũng như du di hay thiên vị trong công việc. Nếu thấy một qui định quá khó để thực hiện một cách nghiêm túc hãy loại bỏ nó ra khỏi qui định

– Cam kết của nhân viên: Hãy phổ biến một cách đầy đủ và buột nhân viên viết cam kết đầy đủ vào nội qui làm việc. Cho nhân viên đọc kèm cam kết viết tay từng người. Nội dụng (Tôi tên là: ….. Cam kết thực hiện đúng và nghiêm túc nội qui đề ra) . Đây là thủ thuật tâm lý “Tính nhất quán” giúp nhân viên thực hiện một cách nghiêm túc hơn.

  • Nội dung nội qui tiếp tân:

– Qui định rõ ràng nghiệm vụ tiếp tân: Nhận phòng, trả phòng, khách viếng thăm, giao ca…
– Qui dịnh rõ ràng các hình thức phạt nếu vi phạm
– Qui định các quyền hạn và nội dung xử lý các tình huống cụ thể
– Qui định về tác phong công việc, trang phục và nguyên tắc giao tiếp với khách hàng

Download tham khảo thêm qui chế tiếp tân của SOTEL

*** Hỗ trợ: Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề nan giải trong quản lý, tuyển dụng và tác phong làm việc của tiếp tân hay chưa có kinh nghiệm hay thời gian để giải quyết các vấn đề trong quan lý khách sạn một cách triệt để hãy sử dụng dịch vụ tư vấn quản trị của O2b tại đây. O2b cam kết khách sạn của bạn sẽ hoạt động chuyên nghiệp, chống thất thoát hiệu quả và tăng doanh thu một cách đáng ngạc nhiên sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tham khảo dịch vụ ở đây….

Hoàng Tùng –
Chuyên gia tư vấn quản trị DN của O2b

Leave a Reply

Your email address will not be published.